דבר ראש האולפנה

בס"ד

הורים יקרים שלום רב,

"שוטפים הם זרמי התשובה הפרטית והכללית, דמיונם כגלי שלהבות שעל גוף השמש… אין כח לקלוט את ההמון הרב של הצבעים הרבים אשר לשמש הגדולה הזאת, המאירה לעולמים כולם , שמש התשובה, מפני שיטפם וריבוים , מפני מהירותם הנפלאה, מפני שהם באים ממקור החיים בעצמם … (אורות התשובה ד,א)

הרב קוק מדמה את התשובה לשמש.

השמש מהווה מקור אנרגיה וחיים לעולם הגשמי, התשובה, הינה מקור רוחני של חיים לעולם כולו. התשובה היא זרם חיים , כל המציאות העולמית נמצאת בתנועה מתמדת של שיפור והתעלות של תיקון והתפתחות בכל התחומים כולם.

"רוח התשובה מרחף בעולם והוא נותן לו את עיקר צביונו ודחיפת התפתחותו."

זכינו לפתוח שנת לימודים בא' אלול, בימים בהם מריחים אנו ריח בשמים של זיכוך ועידון. מתוך כוח גדול של התחדשות והתרעננות , אנו מקדמים בברכה את הבנות היקרות ששבו מן החופשה ואת אחיותיהן הצעירות המצטרפות לאולפנא, בנות כתות ז'.

ברכת שלום וברכת הדרך לבוגרותינו היקרות הפזורות בכל חבלי הארץ כולה ועוסקות בחינוך, רווחה בריאות עם ילדים , נער ומבוגרים ובקהילות השונות בארץ ובתפוצות . הבנות מתחילות שליחות משמעותית בעשייה למען עם ישראל באהבה ומסירות . נעם ה' על כולן וכל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה'.

עימנו השנה מדריכות לכתות השונות, בוגרות האולפנא כמובן, המורגשות כבר כעת עם משב רוחן הצעיר והמחבר. ברוך שובכן הביתה ובהצלחה לכן , מעיין , הדסי , אביטל , חדוה ואילה.

הננו כאן לרשותכם ועימכם , כל הצוות כולו להמשך שיתוף בחינוך הבנות לתורה ירא וחיי קדש ברוחב דעת.

היו ברוכים ושנה טובה וברוכה!

הרבנית גילה