לקראת חג הפסח

שיחה מאת הרב אלפונטה לכיתות ז'-ח' בנושא "כמה פעמים אפשר לחזור על אותו הסיפור בדיוק"